Polityka ochrony danych osobowych

Zgodnie z przepisami ustawy 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (LOPD), informujemy, że wszelkie dane osobowe dostarczone przez wypełnienie któregokolwiek z dostępnych formularzy zawartych na tej stronie internetowej oznacza akceptację i wyrażenie zgody na przetwarzanie ich w sposób następujący:

 

1. Administrator danych osobowych

Ibérica Languages jest właścicielem strony internetowej www.ibericalanguages.com i odpowiedzialny za zbiór danych osobowych utworzonych na podstawie informacji przekazywanych przez użytkowników za pośrednictwem formularzy na wymienionej stronie internetowej.

 

2. Cel danych

– Gromadzenie i przetwarzanie zgromadzonych danych osobowych ma następujące cele:

– Udzielenie odpowiedzi na zapytania i / lub sugestie zgłoszone przez użytkownika za pomocą formularzy internetowych lub czat online.

– Dokonanie rezerwacji w wybranej przez użytkownika szkole upoważnia Iberica Languages do przekazania swoich danych osobowych następującym odbiorcom: bezpośrednio szkole, w której użytwownik dokonał rezerwacji kursu.

– Dostawcom zakwaterowania w wypadku gdy zostało ono zarezerwowane.

– Przetwarzanie danych dla celów statystycznych.

W żadnym wypadku dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te przedstawione powyżej.

 

3. Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik gwarantuje, że podane dane osobowe są prawdziwe i jest on odpowiedzialny za przekazanie wszelkich zmian. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą wyrządzić www.ibericalanguages.com lub osobom trzecim w związku z dostarczeniem fałszywych, niedokładnych, niekompletnych lub nieaktualnych danych. W przypadku, gdy użytkownik udostępnia dane osobowe osób trzecich, tenże użytkownik ma obowiązek wcześniejszego poinformowania ich o postanowieniach niniejszej polityki ochrony danych.

 

4. Prawa dostępu, sprostowania oraz całkowitego usunięcia danych

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z przysługującego mu prawa do dostępu, sprostowania, oraz całkowitego usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt z:

info@ibericalanguages.com

 

5. Statystyka oraz analityka internetowa

W celu udoskonalenia treści udostępnianych przez www.ibericalanguages.com i lepszego ich dostosowania do potrzeb użytkowników, niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics jako system analityki internetowej. Dlatego też w polityce ochrony danych osobowych witryny zawarte są następujące warunki:

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc., firmy Delaware z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies”, które są plikami tekstowymi zlokalizowanymi w komputerze użytkownika, aby pomóc stronie przeanalizować zachowanie w witrynie. Informacje generowane przez „cookies” na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą bezpośrednio przekazywane i archiwizowane przez Google na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w naszym imieniu, aby śledzić korzystanie z witryny przez użytkownika, tworzyć raporty na temat działalności witryny i świadczyć inne usługi związane z działaniem witryny i korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać takie informacje stronom trzecim, gdy wymaga tego prawo lub gdy takie strony trzecie przetwarzają dane w imieniu Google. Google nie będzie łączył adresu IP użytkowniak z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może odrzucić przetwarzanie danych lub informacji, odrzucając użycie plików cookie, wybierając odpowiednią konfigurację przeglądarki, jednak powinien wiedzieć, że w tym wypadku, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej strony, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie informacji na jego temat przez Google w sposób i do celów wskazanych powyżej.

  • PROMOCJE

    ofertas-1

  • Newsletter